Gratis verzending in België bij bestellingen vanaf €79
/
Privacy Beleid

Privacy Beleid

Deze verklaring is opgesteld door Maison Unique, verantwoordelijke partij voor het verzamelen van uw persoonlijke gegevens:

Maison Unique
BE0777.787.669
hello@maisonunique.eu
Door deze website (www.maisonunique.eu) te gebruiken geeft u bepaalde informatie door aan ons om u als eigen persoon te identificeren. Het gebruik van deze website is onmiddellijk verbonden aan acceptatie tot gebruik van uw persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt naar de richtlijnen van de Europese, algemene verordening gegevensbescherming of de GDPR. Echter zijn wij enkel verantwoordelijk voor ons privacy beleid en niet voor websites, derden of links die mogelijks aan ons worden verbonden. Maison Unique verzamelt volgende gegevens:
  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mail adres
  • BTW Nummer
  • IP adres, browser en apparaat
Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens omwille van contractuele verbintenissen bijvoorbeeld: het plaatsen en verwerken van een bestelling, goederen of diensten bij u af te leveren, het invullen van het contactformulier of het vragen naar informatie. Gelijkaardige acties met betrekking tot onze website kunnen hiervoor ook in aanmerking komen. Daarnaast kunnen wij ook uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het verstrekken van informatie en/of advies, het aanbieden van acties en promoties, het versturen van e-mails, reviews, analytisch gedrag op de website, … Verder gebruiken wij ook de nodige gegevens voor de nodige belastingaangiften. Wij houden maximaal de gegevens 5 jaar bij na de laatste overeenkomst.
Normaal gesproken bewaren wij geen gegevens van personen/ bezoekers onder de 16 jaar. Daar wij daar moeilijk de controle kunnen over bewaren is het niet uitgesloten dat dit per abuis of door foute doorgave toch gebeurd. Indien u als ouder/voogd de aanvraag wenst te doen om deze gegevens alsnog te verwijderen kunt u ons contacteren via hello@maisonunique.eu
Maison Unique en haar vertegenwoordigers is in bepaalde gevallen ook genoodzaakt bepaalde persoonsgegevens door te geven aan derden. Dit wanneer de noodzaak zich voordoet om aan bepaalde contractuele verbintenissen te voldoen. Derden die van ons persoonlijke gegevens doorkrijgen mogen deze enkel en alleen gebruiken om service te bieden in het kader van de overeenkomst met Maison Unique en deze dus absoluut niet gebruiken voor andere doeleinden. In dit geval kan Maison Unique ook niet aansprakelijk gesteld worden.
Indien u wenst gebruik te maken van het recht tot wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met hello@maisonunique.eu, wij nemen dan met u contact op om verdere procedures en stappen te ondernemen.
Verder hechten wij zeer veel belang aan het beschermen en beheren van uw persoonsgegevens. Indien u opmerkt dat wij uw gegevens niet goed beschermen kunt u ons daarvan zeker op de hoogte brengen via hello@maisonunique.eu. Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor verlies, bekendmaking of onvoorziene misbruiken in geval van hacking of andere misdrijven.
Copyright All Rights Reserved © 2022 Maison Unique | Keysoft-Solutions