Gratis verzending in België bij bestellingen vanaf €79
/
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Maison Unique

Identiteit verkoper

Maison Unique
Sabrina Lambrecht
Hulstsestraat 174
8520 Kuurne
0494/847.636
BE0790566430

Aanbod en bestelprocedures

Elk aanbod is tijdelijk beschikbaar. We vermelden na aanvraag telkens de beschikbare maten/hoeveelheden. Indien een artikel uitverkocht is beschrijven wij u of een extra bestelproces mogelijk is en wat de bijkomende kosten hiervan zullen zijn. De beschrijving van onze goederen is telkens voldoende gedetailleerd zodoende dat u een volledig overzicht heeft van uw mogelijke aankoop. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze slechts een weergave van de aangeboden goederen. Indien we ons vergist hebben, wat altijd mogelijk is, zijn we niet verplicht om artikelen te verkopen/op te sturen of verder aan te bieden. De bestelling is pas voltooid en we kunnen pas spreken over een overeenkomst nadat we u een bevestiging per mail doorstuurden met factuur en algemene voorwaarden. Daarnaast versturen wij ook pas uw bestelling nadat de betalingstransactie is voltooid. Concreet betekent dit dat wij niet werken met betalingsuitstel alsook geen gespreide betalingen. Uitzonderingen gelden enkel op verkopen B2B waarin we werken met factuurverkoop. Geldigheidsdatum voor onze facturen is 1 maand na verzending van het document.Er kan er betaald worden met geldige debetkaarten of online banking.
Hoe werkt de bestelprocedure? Indien u besteld via ons website www.maisonunique.eu dan plaatst u eerst de artikelen in het winkelmandje om daarna te bevestigen, de factuurgegevens door te geven en de transactie onmiddellijk te betalen. Indien u mondeling of via social media besteld dient u te wachten op een bevestigingsmail met de betalingsgegevens en de algemene voorwaarden. Pas als dit allemaal verwerkt is wordt uw bestelling opgestuurd naar het doorgegeven adres. Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is Maison unique bevoegd een overeenkomst te ontbinden. Wij hanteren volgende tarieven voor verzending: 3,95 euro voor België, 7,95 euro voor Europa. Buiten Europa verkopen en versturen we niet.

Herroepingsrecht

Bij het aankopen van onze goederen heeft u gedurende 14 dagen vanaf de factuurdatum gerekend de tijd om te retourneren. Retourneren is altijd op eigen kosten van de klant/de aankoper. Maison unique kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor kosten/problemen tijdens het retourneren.
Retourneren kan ook enkel en alleen door het retourformulier volledig in te vullen met geldige reden (aangegeven met cijfers) en het pakket terug te sturen in de originele, niet beschadigde verpakking naar Maison Unique, Marktplein 16-18, 8530 Harelbeke (België). Het retourformulier mag bijgevoegd worden bij het pakket of doorgestuurd worden naar hello@maisonunique.eu. De bestelling moet terug zijn binnen de 14 dagen vanaf de factuurdatum. Indien u gebruik wilt maken van dit herroepingsrecht verwachten we dat er geen schade is aan de goederen als de verpakkingen. Artikelen mogen enkel gepast zijn maar mogen geen gebruikssporen of andere schade bevatten. Ook dient het etiket/label nog steeds bevestigd te zijn aan het goed. Het pakket mag via eender welke koerier teruggestuurd worden aangezien dit op eigen kosten is van de klant. Andere verantwoordelijkheden (retourtermijn, bezorgopties, kosten,…) zijn steeds op eigen verantwoordelijkheid.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Deze uitzondering wordt dan ook telkens vermeld op voorhand zodat de klant kan zien of dit het geval is al dan niet.

Prijzen

Onze prijzen zijn inclusief BTW, taksen en servicekosten. Buiten de verzendkost, van 3,95 euro voor verzending binnen België en 9,50 voor Europa (naar een afhaalpunt), die wij aanrekening bij een bestelling onder de 79 euro (binnen België) of 150 euro (Europa) worden er geen extra kosten aangerekend. Er is een mogelijkheid om de pakketjes thuis te ontvangen, dit komt op 6,50 euro voor bestellingen binnen België en 12,50 voor bestellingen in Europa. Deze kost vermelden we altijd voordat je je bestelling definitief plaatst. Van zodra je daarmee akkoord gaat en het bedrag hebt betaald kan er niet meer gediscussieerd worden over de extra kosten en prijzen.

Betaling

Wij aanvaarden enkel betalingen via de betaalmodules op onze website of de verstuurde QR link via Payconiq of een geldige bank app op sociale media of e-mail. Betaling dient te gebeuren alvorens de goederen worden verstuurd. Enkel bij B2B aankopen werken we met factuurgeldigheid en betalingstermijn van 1 maand.

Conformiteit en garantie

Wij garanderen dat de producten voldoen aan de overeenkomst die met de vermelde specificaties aan de eisen van deugdelijkheid en wettelijke bepalingen. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. Indien een product beschadigd of defect is zullen wij het product vergoeden dat beschadigd is nadat er minimaal 3 duidelijke foto’s van het defect worden opgestuurd naar hello@maisonunique.eu. Ook hier betaald de koper de retourkost voor verzending zelf.

Levering en uitvoering

Alle goederen en diensten worden geleverd op het adres dat doorgegeven werd bij de bestelling. Wij kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres. Wij zijn niet aansprakelijk voor de levertermijn wanneer de aangestelde koerierdienst een fout begaat of wanneer u zelf als klant het pakket niet tijdig ophaalt. Wanneer goederen terug naar ons worden gestuurd door weigering of wanneer deze niet opgehaald worden in een post of ander ophaalpunt dan kunnen we slechts opnieuw versturen wanneer er nogmaals verzendkosten worden betaald (3,95 euro voor België, 7,95 euro voor Europa). Onze aansprakelijkheid met een klacht die handelt omtrent verzending/uitvoering worden in elk geval beperkt tot de waarde van de aangekochte artikelen met nodige bewijsstukken.

Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Onder overmacht begrijpen wij: stakingen, brand, bedrijfsstoringen en hackingen, fraude of faillissementen binnen derde bedrijven, energiestoringen, netwerkstoringen, communicatiefouten, uitgevoerde werken aan websites, niet of niet-tijdige leveringen van leveranciers of andere diensten.

Intellectuele eigendommen

Het is verboden om foto’s, kleurencombinaties, teksten, en andere intellectuele eigendommen te gebruiken of te kopiëren zonder de schriftelijke toestemming hiervoor te vragen.

Klachten

Indien je een klacht zou hebben dient u ons te contacteren via hello@maisonunique.eu. Klachten worden normaal gesproken binnen de 30 dagen behandeld. Voor onze overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen dusdanig enkel Belgische rechtbanken (marktpraktijken en consumentenbescherming) bevoegd voor deze procedures.
Copyright All Rights Reserved © 2022 Maison Unique | Keysoft-Solutions